Contact
     
Dumbrava Răchita Bucovăţ
     

Hotărârea CLD nr. 1/15 ian 2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 2/15 ian 2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 3/15 ian 2013 privind aprobarea retelei scolare pentru an scolar 2013-2014

Hotărârea CLD nr. 4/29 martie 2013 privind aprobare transport scolar cu mijloace propri

Hotărârea CLD nr. 5/29 martie 2013 privind aprobare cuantum burse de ajutor social

Hotărârea CLD nr. 6/29 martie 2013 privind aprobare Plan de actiuni pentru beneficiari ajutor social pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 7/29 martie 2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului

Hotărârea CLD nr. 8/29 martie 2013 privind insusire Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Hotărârea CLD nr. 9/29 martie 2013 privind aprobare acord de infratire cu Desk din Ungaria

Hotărârea CLD nr. 10/29 martie 2013 privind regimul pasunilor si pasunatul

Hotărârea CLD nr. 11/29 martie 2013 privind modificarea Statului de Functii

Hotărârea CLD nr. 12/29 martie 2013 privind instrumentarea proiectului Modernizare drumuri agricole de exploatatie

Hotărârea CLD nr. 13/29 martie 2013 privind aprobare documentatiei pentru accesare fonduri Masura 41.322 Infiintare parcuri de joaca si recreere in Rachita si Bucovat

Hotărârea CLD nr. 14/06 aprilie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea CLD nr. 15/06 aprilie 2013 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012

Hotărârea CLD nr. 16/06 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 17/06 aprilie 2013 privind aprobare Plan de investitii pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 18/12 aprilie 2013 privind aprobare concesionare pasune din proprietatea privata a comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 19/12 aprilie 2013 privind aprobare concesionare pasune din proprietatea privata a comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 20/30 mai 2013 privind insusirea variantei finale a stemei comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 21/14 iunie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 22/21 iunie 2013 privind aprobare PUZ si RLU aferent Parc fotovoltaic

Hotărârea CLD nr. 23/21 iunie 2013 privind aprobare PUZ si RLU aferent Instalatii de producere energie

Hotărârea CLD nr. 24/21 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului local implicarea publicului in elaborarea su revizuirea planurilor de urbanism

Hotărârea CLD nr. 25/21 iunie 2013 privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUGal comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 26/26 iunie 2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 27/25 iulie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea CLD nr. 28/25 iulie 2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 29/26 aug 2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 30/26 aug 2013 privind aprobare organigrama si stat de functii aparat de specialitate al primarului

Hotărârea CLD nr. 31/12 septembrie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 32/12 septembrie 2013 privind abrobare organigrama si stat de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

Hotărârea CLD nr. 33/12 septembrie 2013 privind acordarea titlului de cetatean de onoare Jivan Vasile

Hotărârea CLD nr. 34/23 octombrie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 35/23 octombrie 2013 privind aprobarea transportului scolar cu mijloace propri

Hotărârea CLD nr. 36/22 noiembrie 2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea CLD nr. 37/22 noiembrie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 38/22 noiembrie 2013 privind inscrierea servitutii de trecere a unui teren in favoarea numitului Peia

Hotărârea CLD nr. 39/2 decembrie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 40/2 decembrie 2013 privind aprobare Plan de actiune pentru protectia apelor importiva poluarii cu nitrati

Hotărârea CLD nr. 41/5 decembrie 2013 privind aprobare PUZ si RLU aferent Construire parc fotovoltaic

Hotărârea CLD nr. 42/5 decembrie 2013 privind aprobare PUZ SI RLU aferent Construire parc fotovoltaic

Hotărârea CLD nr. 43/5 decembrie 2013 privind aprobare PUZ si RLU aferent Parc fotovoltaic

Hotărârea CLD nr. 44/19 decembrie 2013 privind rectificare buget local pe anul 2013

Hotărârea CLD nr. 45/19 decembrie 2013 privind privind aprobarea retelei scolare de pa raza comunei Dumbrava pentru 2014_2015

Hotărârea CLD nr. 46/19 decembrie 2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 47/24 decembrie 2013 privind rectificare buget local pe 2013

Hotărârea CLD nr. 48/24 decembrie 2013 privind aprobarea taxelor si impozitelor pe anul 2014

Hotărârea CLD nr. 49/24 decembrie 2013 privind aprobarea tarifelor de interes local pe 2014

Regulament intern

Raportul primarului

Hotărâri ale consiliului local

Dispoziţii ale primarului