Contact
     
Dumbrava Răchita Bucovăţ
     

Hotărârea CLD nr. 1 din data de 29 ianuarie 2009 privind numirea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea CLD nr. 2 din data de 29 ianuarie 2009 privind încheierea execuţiei bugetare pe anul 2008

Hotărârea CLD nr. 3 din data de 29 ianuarie 2009 privind participarea la programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 cu proiectul de finanţare "Dumbrava-Vésztő: Consolidarea colaborării comunitare, culturale şi tineret" şi aprobarea cofinanţării proprii al C.L. Dumbrava pentru acest proiect

Hotărârea CLD nr. 4 din data de 29 ianuarie 2009 privind aprobarea tarifuluide branşament la reţeaua de alimentare cu apă curentă a comunei Dumbrava, judeţul Timis, pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 5 din data de 25 februarie 2009 privind trecerea unui imobil (teren) din domeniul privat al Comunei dumbrava în domeniul public al comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 6 din data de 25 februarie 2009 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes comunal

Hotărârea CLD nr. 7 din data de 30 martie 2009 privind aprobarea bugetului local pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 8 din data de 30 martie 2009 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2009 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 9 din data de 30 martie 2009 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcţii şi organigrama aparatului propriu al Primăriei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 11 din data de 30 martie 2009 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Internă a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumbrava, judeţul Timiş

Hotărârea CLD nr. 12 din data de 11 mai 2009 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea CLD nr. 13 din data de 11 mai 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 14 din data de 11 mai 2009 privind aprobarea investiţiei, al Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, construcţia staţiei de epurare a apelor uzate din localităţile Dumbrava şi Răchita, judeţul Timis"

Hotărârea CLD nr. 15 din data de 11 mai 2009 privind privind aprobarea reabilitării până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizare a zonei de depozitarea a deseurilor menajere nepericuloase şi reintroducerea acesteia în circuitul natural

Hotărârea CLD nr. 16 din data de 9 iunie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 17 din data de 11 mai 2009 privind însuşrea variantei finale a proiectului stemei comunei Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 18 din data de 13 iulie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 19 din data de 13 iulie 2009 privind necesitatea și oportunitatea investiției pentru obiectivul: "Modernizarea străzi" în comuna Dumbrava, jud. Timiș

Hotărârea CLD nr. 20 din data de 13 iulie 2009 privind necesitatea și oportunitatea investiției pentru obiectivul: "Înființarea After School pentru asistarea școlilor după orele de curs" în comuna Dumbrava, jud: Timiș

Hotărârea CLD nr. 21 din data de 13 august 2009 privind acordul Consiliului local al Comunei Dumbrava , jud. Timiş la programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire existente la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Dumbrava cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi energie eoliană

Hotărârea CLD nr. 22 din data de 13 august 2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire existente la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Dumbrava cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi energie eoliană

Hotărârea CLD nr. 23 din data de 28 august 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 24 din data de 28 august 2009 privind participarea la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” Cererea de proiecte nr. 4/2009  cu proiectul "DRUMUL SPRE O DEZVOLTARE DURABILĂ – ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI DUMBRAVA"

Hotărârea CLD nr. 25 din data de 17 septembrie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 26 din data de 17 septembrie 2009 privind aprobarea acordului de înfrăţire între comuna Dumbrava, judeţul Timiş din România şi oraşul Makó, judeţul Csongrád din Ungaria

Hotărârea CLD nr. 27 din data de 17 septembrie 2009 privind asocierea comunei Dumbrava,cu judetul Timis si unitatile administrativ teritoriale din judet pentru promovarea,realizarea si exploatarea “Parcului judetean pentru productie de energie fotovoltaică-Covaci”.

Hotărârea CLD nr. 28 din data de 17 septembrie 2009 privind dezafectarea unor cişmele stradale aferent investiţiei ''Alimentare cu apă în sistem centralizat" în comuna Dumbrava, jud. Timiș

Hotărârea CLD nr. 29 din data de 17 septembrie 2009 privind aprobarea rezultatului procedurii de Achiziţie Publică prin procedura de Cerere de Ofertă pentru execuția obiectivului "Construcția sistemului de canalizare a apei uzate menajere, construcția stației de epurare a apei uzate" din localitatea Dumbrava si Răchita, jud. Timiș

Hotărârea CLD nr. 30 din data de 5 octombrie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 31 din data de 5 octombrie 2009 privind necesitatea identificării  şi diminuării unor suprafeţe de teren intravilan pentru Înfiinţare parcuri de joacă şi de recreere" în localitatea Dumbrava, com Dumbrava, jud. Timiş

Hotărârea CLD nr. 32 din data de 5 octombrie 2009 privind aplicarea Consiliului Local Dumbrava la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Înfiinţare parcuri de joacă şi recreere" în localitatea Dumbrava, comuna Dumbrava, jud.Timiş”

Hotărârea CLD nr. 33 din data de 9 noiembrie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 34 din data de 9 noiembrie 2009 privind aprobarea acordului de înfrăţire între comuna Dumbrava, judeţul Timiş din România şi localitatea Tiszasziget, judeţul Csongrád din Ungaria

Hotărârea CLD nr. 35 din data de 9 noiembrie 20009 privind acordarea unei burse doamnei Marasescu(Boldescu)Liliana, referent cu atributii de asistent social in aparatul de specilitate al primarului ,pentru sustinerea pregatirii de specialitate.

Hotărârea CLD nr. 36 din data de 16 decembrie 2009 privind alegerea președintelui de ședință.

Hotărârea CLD nr. 37 din data de 16 decembrie 2009 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Hotărârea CLD nr. 38 din data de 16 decembrie 2009 privind stabilirea taxelor locale pe anul 2010 în comuna Dumbrava

Hotărârea CLD nr. 39 din data de 16 decembrie 2009 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes comunal.

Hotărârea CLD nr. 40 din 16 decembrie 2009 privind stabilirea stații publice servicii transport local în comuna Dumbrava

Regulament intern

Raportul primarului

Hotărâri ale consiliului local

Dispoziţii ale primarului